Úvod > Firmy > KAGEOD s.r.o.

O nás

Geodetickým službám sa v spoločnosti Kageod vo Zvolene venujeme už celý rad rokov. Svojim klientom poskytujeme celý komplet služieb, ktoré v oblasti geodézie potrebujú – od vytyčovania hraníc pozemkov, cez zameriavanie stavieb, až po tvorbu geometrických plánov. Vo svojom odbore sa dokonale orientujeme a zákazníkom dokážeme zakaždým profesionálne poradiť, nech už je ich konkrétny problém akýkoľvek. Poznáme všetky aktuálne platné normy, ktorým naša práca podlieha a odvádzať svoje služby v perfektnom súlade s nimi je pre nás samozrejmosťou. Chceme, aby ste od nás dostávali starostlivo spracované dokumenty a aby Vám naša práca mohla slúžiť ako spoľahlivý podklad pre všetky situácie.

Kedy môžete geodetické služby spoločnosti Kageod využiť?

Zakaždým, keď začínate stavať rodinný dom alebo akúkoľvek inú stavbu, vrátane prístavieb a drobných stavebných objektov. V takom prípade budete potrebovať niekoho, kto pre Vás vykoná profesionálne vytýčenie stavby. Vytyčovací protokol, ktorý pre Vás zhotoví jedine profesionálna geodetická kancelária, budete potom potrebovať počas jednaní na stavebnom úrade.

Keď stavbu dokončíte a začnete zaisťovať kolaudáciu, bude nutné zabezpečiť si vyhotovenie geometrického plánu, ktorý je výsledkom zamerania reálneho stavu dokončenej stavby. Geometrické plány sa používajú taktiež pri zápise nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.

Jedným z typických prípadov, kedy sa precízne geodetické práce naozaj zídu, sú spory o hranice pozemkov medzi susedmi. Pokiaľ si nie ste celkom istí, kde Vaše pozemky končia, postará sa kvalitný geodet o vytýčenie hraníc pozemku podľa aktuálneho zápisu v katastri.

Pokiaľ sa naopak svoje pozemky chystáte rozdeľovať alebo zlučovať, pomôže Vám geodet zhotoviť geometrický plán, ktorý bude opäť slúžiť ako podklad pre zmenu v katastri nehnuteľností.

Geodetická kancelária Vám pomôže tiež s riešením vecného bremena, so znaleckými posudkami a so všetkými ďalšími potrebnými geodetickými prácami.

Je pre nás dôležité maximálne prispôsobiť našu spoluprácu všetkým potrebám našich klientov. Nech už od nás potrebujete pomôcť v akejkoľvek oblasti geodetických služieb, budeme radi, ak sa nám ozvete a oznámite nám všetky svoje požiadavky. Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Dátum zverejnenia: 20.10.2017