Úvod > Firmy > KAGEOD s.r.o.

Naše služby

V geodetickej kancelárii Kageod vo Zvolene dokážeme svojim klientom ponúknuť kompletné geodetické služby, ktoré využijete pri stavbe nového domu i pri sporoch o hranice pozemkov. Svoj servis ponúkame zákazníkom nielen priamo vo Zvolene, ale i v jeho širokom okolí. Veríme, že budete so službami našej geodetickej kancelárie spokojní!

Vytýčenie hraníc pozemku / základov stavby

Pri stavbe plota, nejasnostiach ohľadom hraníc pozemkov, kúpy nehnuteľnosti alebo stavbe nového domu budete potrebovať vytýčiť zlomové body pozemku tak, ako je uvedené v katastri nehnuteľností. Polohové a výškové vytýčenie sa robí i pri plánovaných stavbách, aby bola dodržaná ich vzdialenosť od hraníc pozemku. Presnosť vytýčenia je v oboch prípadoch daná presnosťou terajších záznamov v katastri. Je dôležité, aby vytýčenie vykonal profesionál v odbore geodézie, pretože nepresné vytýčenie môže mať nepríjemné právne dôsledky. Dobre vytýčené hranice pozemku Vám dajú istotu, že so svojim pozemkom môžete voľne nakladať, bez toho, aby neskôr niektorý z Vašich susedov spochybnil Vaše vlastnícke práva. Zásadné je presné vytýčenie i pri predaji alebo kúpe pozemkov.

Zameranie stavby

Bezprostredne po dokončení Vašej stavby nasleduje jej kolaudácia a zápis do katastra nehnuteľností. Podmienkou k obom je zameranie skutočného stavu Vašej stavby a jej zanesenie do geometrického plánu, ktorý následne použijete pri jednaní na stavebnom úrade. Zameranie  hotovej stavby môže zahŕňať i zameranie plynovodov, káblov, vodovodov a kanalizácií.

Zmeny hraníc pozemkov.

Pokiaľ sa rozhodnete rozdeliť svoje pozemky, aby ste ich časť darovali alebo predali, popr. ich chcete naopak sceliť, budete potrebovať geometrický plán od skúseného geodeta, do ktorého budú nové hranice pozemkov precízne zanesené. Práve na jeho základe je možné zaniesť zamýšľané zmeny do katastra nehnuteľností.

Vecné bremeno

Typickým vecným bremenom je právo chodiť alebo jazdiť po konkrétnom pozemku. Aby malo vecné bremeno vecnú oporu, je potrebné ho podložiť nielen zmluvou, ale i geometrickým plánom, ktorý pre Vás vypracuje skúsený geodet.

Ďalšie geodetické služby

  • poradenstvo v oblasti geodézie
  • mapové podklady pre projekty
  • kontrolné meranie pri výstavbe
  • znalecké posudky
Dátum zverejnenia: 20.10.2017