045 5479 783 kageod@kageod.sk

Geodetická kancelária Zvolen

Vo svojom odbore sa dokonale orientujeme a zákazníkom dokážeme zakaždým profesionálne poradiť, nech už je ich konkrétny problém akýkoľvek

Kompletné služby geodetické kancelárie KAGEOD Zvolen

Vytýčenie hraníc pozemku

Pri stavbe plota, nejasnostiach ohľadom hraníc pozemkov, kúpy nehnuteľnosti alebo stavbe nového domu budete potrebovať vytýčiť zlomové body pozemku tak, ako je uvedené v katastri nehnuteľností. Polohové a výškové vytýčenie

Zameranie stavby

Bezprostredne po dokončení Vašej stavby nasleduje jej kolaudácia a zápis do katastra nehnuteľností. Podmienkou k obom je zameranie skutočného stavu Vašej stavby a jej zanesenie do geometrického plánu, ktorý následne použijete pri jednaní

Zmeny hraníc pozemkov

Pokiaľ sa rozhodnete rozdeliť svoje pozemky, aby ste ich časť darovali alebo predali, popr. ich chcete naopak sceliť, budete potrebovať geometrický plán od skúseného geodeta, do ktorého budú nové hranice pozemkov precízne zanesené

Vecné bremeno

Bezprostredne po dokončení Vašej stavby nasleduje jej kolaudácia a zápis do katastra nehnuteľností. Podmienkou k obom je zameranie skutočného stavu Vašej stavby a jej zanesenie do geometrického plánu, ktorý následne použijete pri jednaní

6 + 3 =